เอกสารระเบียบ

ลำดับ ชื่อไฟล์
1 คู่มือการใช้ website สำหรับผู้ยื่นแบบเสนอขอ.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
2 เล่มระเบียบพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ วพม 2562.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
3 ระเบียบพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 2566.pdf ดาวน์โหลดเอกสาร